Jak prawidłowo podlewać rośliny?

podlewanie roślin

Jak podlewać rośliny w ogrodzie?

Wielu z nas uważa, że podlewanie to bardzo prosta czynność. Jednak wbrew pozorom nie jest to takie proste. Najwięcej roślin ginie właśnie z powodu przelania lub przesuszenia. Każdy gatunek potrzebuje innej ilości wody. Istnieją jednak pewne zasady ogólne, które z pewnością pomogą zachować nasze rośliny w najlepszej formie.

złote zasady podlewania roślin

Rośliny, które są uprawiane w domu podlewajmy rano. Zima potrzebują one mniej wody. Im wyższa temperatura tym wyższe zapotrzebowanie na wodę. Najlepiej podlewać raz obficie i poczekać aż ziemia przeschnie. Wówczas gleba stanie się dotleniona. Podlewanie często i mało to zły pomysł. Większość roślin podlewa się od góry czyli na ziemie. Są jednak gatunki, których liście w kontakcie z wodą po prostu gniją (np. cy­kla­men, fio­łek afry­kań­ski, hor­ten­sja). Ro­śli­ny takie pod­le­wa­my „od dołu” tzn. wy­le­wa­my wodę wprost do pod­staw­ki i cze­ka­my aż się wchło­nie. Innym rozwiązaniem jest za­nu­rze­nie do­nicz­ki w na­czy­niu z wodą . Po kwa­dran­sie wyj­mu­je­my i czekamy aż ziemia odda nadmiar wody. W podlewaniu od góry wlewamy wodę po brzegi doniczki. Po kwa­dran­sie wy­le­wa­my nad­miar ze­bra­ny na pod­staw­ce – donica nie może stać w wodzie. Podlewanie wodą prostu z kranu także nie jest wskazane. Chlor szkodzi roślinom. Rosną wolniej. Liście mogą się przebarwiać. Aby się go po­zbyć, wy­star­czy na kil­ka­na­ście go­dzin po­zo­sta­wić wodę w otwar­tym po­jem­ni­ku. Chlor wy­pa­ru­je, a woda przy okazji osiągnie temperaturę pokojową najlepszą dla roślin. Większość roślin nie lubi wody wodociągowej czyli twardej, która zawiera węglan wapnia. Woda taka doprowadza do żółknięcia liści. Żeby zmiękczyć wodę wystarczy ją przegotować Ist­nie­ją ga­tun­ki, które jed­nak wolą twar­dą wodę. Do ga­tun­ków takich na­le­żą m.​in. dzwo­nek róż­no­list­ny i po­ma­rań­cza mi­nia­tu­ro­wa.

Jak prawidłowo podlewać rośliny?
Oceń wpis

Fatal error: Call to undefined function GetTags() in /home/users/ads/public_html/modne-wnetrza.com/modne.php on line 46